Blog

Citeste mai multe articole si nouatati

Anunţ solicitare oferte pentru achiziție

-  servicii consultanta/analiza IT-

A.    Preambul:

Având in vedere următoarele:

-ghidul apelului „DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE  SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE-APEL 1”, în care se specifică următoarele cerinte:

2.4.      Activitățile sprijinite în cadrul investiției

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum:

          consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

...

Activitățile eligibile care fac obiectul prezentului apel vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare. Excepție fac activitățile de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare care pot fi contractate înaintea semnării contractului de finanțare.

6. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2025

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare (serviciile de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare) , cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului.

(2) Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte, sunt:

a)         cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2), lit. a) și j) nu pot depăși, cumulat, 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

B.     Eligibilitate:

Activitățile eligibile care fac obiectul prezentului apel vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare. Excepție fac activitățile de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare care pot fi contractate înaintea semnării contractului de finanțare.

C.    Criteriile DESI:

a.       în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);

b.      care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;

c.       care  deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s, valoare menținută pe toată durata de durabilitate a proiectului;

d.      în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la data de depunere a proiectului);

e.       utilizează IoT;

f.        utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);

g.      utilizează CRM;

h.      cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));

i.        utilizează tehnologia de AI;

j.        cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;

k.      realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI[1] prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);

l.        utilizează două sau mai multe rețele sociale.

D.    Obiectul achiziției:

Având in vedere că societatea Centrul de Sănătate VITAL SRL este „întreprindere mica”, iar punctajul maximal ce poate fi obținut în cadrul apelului este de 100 puncte, conform rezultatelor economice pentru 2021 şi 2022, finanțarea maxima nerambursabilă (AFN) ce poate fi acordată este de 50.000 euro.

Cofinanțarea privată minimă este de 10 %, astfel că vom estima un buget maxim eligibil (VTE) de 55.000 euro, din care minim 10 % cofinanțare (5.500 euro), iar maxim 90 % (49.500 euro) valoarea maximă a AFN solicitată.

In acest context Centrul de Sănatate VITAL SRL achizitionează serviciile de consultanta/analiză IT pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare”

E. Condiții minimale pentru aceasta:

-firma care are minim 6 luni activitate;

-CAEN 6202 si/sau 6209 în obiectul de activitate;

-experiență precedentă în activități pentru astfel de servicii (cel puțin un proiect sau un contract similar implementat);

-certificări: minim ISO 27001

E.     Perioada de prestare: Mai 2023-Decembrie 2023. Se va încheia Contract de furnizare servicii, furnizarea acestora şi a reperelor va fi certificată prin Proces-verbal, respectiv factură emisă de furnizor.

F.     Facturare: 50 % din valoare contract la transmiterea Cererii de finanțare şi 50 % la aprobare proiect;

G.    Acțiuni de realizat de consultant IT:

1)      se analizează situația întreprinderii (daca si ce DESI are deja, in ce stadiu sunt acestea).

De analizat: Sumar activitate, lista inventar active fixe corporale si necorporale, identificat daca are conturi facebook/Meta, linkedin etc, pagina we (in ce stadiu sunt, ce conțin), internet (ce viteza actuala etc).

2. Coroborat cu ce dorește antreprenorul se selectează minim 6 DESI din lista de mai sus (recomandat 7,8), care sa si fie corelate cu lista de servicii, licențe si echipamente HW;

3. Se detaliază echipamentele si licențele, pe cat posibil sa fie neutre dpdv tehnologic (si daca nu se poate, se specifică "sau echivalent") la specificații. Se vor indica cerințe de complianța cu DNSH, respectiv sa fie eficiente dpdv energetic.

La fel, specificațiile funcționale pt SW „la comanda”.

4. Se realizează studiu de piața pt ele, pt ca bugetarea unei valori a unui reper e data de media a 2,3 oferte comparative de pe piata (deci pt fiecare reper, va exista un pdf cu printscreen de pe internet sau Cererea de oferte si ofertele primite de la 2,3 furnizori potențiali si un tabel cu media lor).

5. Se transcriu secțiunile din Planul de afaceri (PA) si Cererea de finanțare (Cf) cu acestea (analiza inițiala, nevoile identificate, ce se poate furniza, criteriile DESI alese, justificarea lor, corelarea lor cu reperele).

6.  Identificarea nevoilor de formare pt angajați, respectiv administrator, in limita bugetului de maxim 10 % VTE.

7. Comunicarea cu Solicitantul, respectiv consultantul de scriere proiect.

H.    Repere produse de consultant IT:

1.      Tabel cu cele 12 DESI, prezentare DESI curente, coloana cu detalierea situației acestora (Mai 2023)

2.      Tabel cu cele minim 6 DESI, coloana separata cu argumentarea selectării acestora;

3.      Tabel cu DESI selectate pt IMM si pt fiecare, coloana cu HW,SW, servicii necesare (eligibile si/sau neeligibile); pt fiecare SW/HW/serviciu- specificații/cerințe minimale, neutre dpdv tehnologic sau, daca nu se poate, se indica „sau echivalent”.  Se vor indica cerințe de complianța cu DNSH, respectiv sa fie eficiente dpdv energetic.

4.      Se realizează studiu de piața pt fiecare reper din lista de la pct 3- sub forma unui pdf pt fiecare.

5.      textele/tabelele pt secțiunile din Cf+PA, respectiv anexe ale Cf, astfel:

Anexa 7 (Model G), Anexa 7 (Model H), Anexa 1-Cf ( pctele 4. C,  pct 5, col 1 si 2 din tabel ), anexa 6.1-nota de fundamentare, Anexa 6-PA (secțiunile B-pct 2-activele corporale/necorporale,  2. Pct a, b (tabel-toate col, in afara de încadrarea eligib),

6.      Lista cursuri propuse pt angajați, respectiv pt administrator/Manager

7.      Sprijin pentru eventuale clarificări in etapa de evaluare administrativă, a eligibilității, precum şi pentru evaluarea tehnică şi financiară (scoring final), pentru aspecte legate de analiza IT;

8.      Raport prestare (final)

I: Documente solicitate pentru  ofertare:

-Oferta tehnică şi financiară, care va conține minim reperele specificate mai sus şi va fi în valoare maximă de 22.500 lei (+TVA);

-Certificat constatator (CUI) (copie/versiune electronică);

-Extras furnizare informații ORC, cu vechime de maxim 30 zile de la data depunerii ofertelor;

-Contract de furnizare/proiect finanțat similar, care conține servicii similare celor care fac obiectul achiziției;

J: Termen pentru transmiterea ofertelor: 25 Mai 2023;

K:  Modalitate de transmitere oferte:

·         e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Documentele se vor transmite scanate (după originalele de pe hârtie, semnate) sau direct electronic/cu semnătură electronică. In cazul in care se transmit scanate, la aprobarea ofertei se vor atașa contractului de prestări servicii, in original.

L: Termen transmitere şi publicare anunț câștigător: 29 Mai 2023;

 

Centrul de analize medicale VITAL a luat fiinta din dorinta de a asigura servicii medicale bazate pe profesionalism si respect fata de pacienti.

Adresa

Bulevardul Nicolae Titulescu, Nr. 15, Calarasi

patronatfam@yahoo.com